Etiket arşivi Yangın Tesisatı

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri sabit nozullar kullanılarak gaz dağıtım tesisatının tasarlandığı bir sistemdir. FM200 söndürme sisteminde kullanılan gazın adı Heptafluoropropane (HFC 227ea) olup, sistemin tasarımı TS EN 15004-5 standardına göre yapılır.

Otomatik yangın sistemleri içerisinde yer alan FM 200 gazlı söndürme sistemleri; renksiz ve kokusuz gibi özelliklere sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir.

Açığa çıkan yangının fazla kayba neden olmaması için; en kısa sürede söndürülmesi gerekmektedir. Aksi halde yangının çıktığı bölgede bulunan çeşitli sistem ve üniteler kısa süre içerisinde yok olurFM 200 gazlı söndürme sistemleri; kısa sürede müdahale etmesi nedeniyle değer görmektedir.

Devreye Alma;

Yangın alarmının devreye girmesinden sonra, ateşleme sistemi otomatik olarak olaya müdahale eder ve yaklaşık 8 saniyede yanıcı yüzeye püskürme işlemi uygulanır.

Özellikleri;

FM 200 yangın söndürme sistemlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi; yanıcı yüzeyde ve çeşitli ekipmanlarda kalıcı hasar bırakmaması olmaktadır. Su, köpük ya da kimyasal toz içeren yangın söndürme sistemlerinin uygulandığı yüzeylerde fiziksel açıdan ciddi hasarlar açığa çıkmaktadır.

Bu problem nedeniyle FM200 gazı geliştirilmiş ve uygulandığı yüzeyde fiziksel hasar bırakmadığı için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle FM200 gazıyla müdahale edilen alanlarda; yangın sonrasında herhangi bir temizliğe ihtiyaç duyulmaması da, bu sistemin yaygın olarak kullanılmasındaki en önemli etkendir. Elektrikli cihazların yer aldığı alanlarda bile yine sorun teşkil etmemektedir.

Sistem Odası Yangın Söndürme Sistemleri

Fm200  gazı  telekomünikasyon,  bilgi  işlem merkezleri, arşivler,  tarihi  ve  sanat   eseri   merkezleri, trafolar   ve   elektronik   ekipmanların   bulunduğu   yerlerdeki yangın söndürme yeteneği kadar yanıcı ve parlayıcı sıvıların ve gazların söndürülmesinde oldukça yeteneklidir.

FM200 Gazlı söndürme sistemleri İletkenlik gösterir mi.?

Fm 200  gazının  kimyasal  yapısı  hiç  bir  iletkenlik  özelliği  göstermez. Bu  nedenle  yüksek  gerilim  üniteleri  veya bunların kullanıldığı sistemlerin korunmalarında da etkin bir söndürücü eleman olarak kullanılabilir.

Fm 200 Kullanıldığı yerler;

FM 200 yangın söndürme sistemleri; santral merkezleri  bilgisayar odaları, sistem odaları, , jeneratörler odaları, önemli evrakların ve tarihi eserlerin bulunduğu  arşivler, özel korunaklı kütüphaneler, korunması gereken sanat galerileri, bankalar ve banka sistemleri odaları, elektrik dağıtım odaları, kumanda merkezleri, askeri tesisler, gibi alanların tamamında  kullanılmaktadır.

FM200 Nedir.?

Renksiz bir gazdır.

Koku verme özelliğine sahiptir.

İletkenliği yoktur.

Ozon tabakasına zarar vermemektedir.

Kimyasal bir gaz olmadığı için; insan sağlığını tehdit edici unsurları bünyesinde barındırmamaktadır.

Fiziksel bir gaz olan FM200 gazı; uygun şekilde kullanılması durumunda, yanıcı yüzeye diğer söndürücülerin verdiği hasarı da vermemektedir.

Kısa süre içerisinde ilgili ortamda yayılır.

Ekonomik bakımdan diğer söndürücülere oranla daha karlıdır.

FM200 söndürme sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlar ise şunlardır;

Bilgisayar Odaları, Telefon Santralleri, İletişim Merkezleri, Müzeler, Sanat Galerileri, Sistem Kontrol Odaları, Jeneratör Bölümleri, Güç Dağıtım Merkezleri, Banka Kasaları, Kütüphaneler, Teyp, Disket ve Disk gibi Depolama Alanları, Aseton Gibi Alev Alabilen Sıvı Depoları

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemi Fiyatı;

FM 200 gazlı söndürme sistemleri konusunda, her zaman, uygun fiyat ve güvenilir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da uygun fiyat prensibimizden vazgeçmeyeceğiz. FM 200 gazlı söndürme sistemleri ile ilgili bilgi ve teklif için iletişime geçebilirsiniz.

Sprinkler Sistemi Kurulumu

Sprinkler Sistemi Kurulumu

Sprinkler Sistemi Nedir.?

Otomatik sprinkler sistemi, yangını başlangıçta tespit etmek ve yangını kontrol altında tutmak maksadıyla tasarlanmıştır.

Sprinkler sistemi, su beslemesi (veya beslemeleri) ve bir veya daha fazla sprinkler tesisatından oluşur. Tesisatların her biri, ana kontrol vanaları ve sprinkler başlıkları takılmış borulardan oluşmaktadır.

Sprinkler başlıklarının gerekli olduğu durumlarda, fırınlar veya ocaklarda rafların altına, arasına veya belirtilen konumlarda çatı ve/veya tavana monte edilir.

 Tipik bir tesisatın ana elemanları aşağıda sıralanmıştır.

1 Sprinkler başlığı

2 Yükseltici

3 Tasarım noktası

4 Dağıtım borusu uzantısı

5 Boru kolu

6 Ana dağıtım borusu

7 Kontrol vana seti

8 Yükseltici

9 Ara borusu

10 Seviye farkı

Sprinkler Sistemi Nasıl Çalışır.?

Sprinkler tesisatının ana bileşenleri, önceden belirlenmiş olan sıcaklıklarda aşağıda etkilenen alanın üzerine suyu boşaltarak çalışır.

Alarm vanasından su geçişiyle birlikte yangın alarmı başlatılır. Çalışma sıcaklığı genellikle ortam sıcaklığı şartlarına uygun olarak seçilir. Yalnızca yangın civarında olan, bir başka deyişle yeterince ısınmaya başlamış olan sprinkler grupları çalışır. Sprinkler sistemi, bina ve müştemilatı içerisinde sadece sınırlı istisnalarla yer almalıdır.

Can güvenliği ile ilgili bazı uygulamalarda, bir kuruluş sadece bilinen belirli alanlardaki sprinkler korumasını ve sprinklerle korunmuş alanlardan insanların tahliyesine ilişkin güvenlik şartlarını belirleyebilir.

Tedarik edilen sprinkler sisteminin diğer yangın söndürme araçlarına duyulan ihtiyacı tam olarak karşılamadığı düşünülmemelidir. Bina ve müştemilatında, yangın tedbirlerinin bir bütün olarak dikkate alınması önemlidir.

Sprinkler Sistemi Bakımı.

Sprinkler sistemlerinin, gerektiğinde çalışmasını sağlamak için düzenli olarak bakımının yapılmış olması önemlidir. Bu rutin işlemin göz ardı edilmesi veya yeterince dikkat gösterilmemesi, kontrol eden kişinin sorumluluğundadır. Sprinkler sistemi bozulduğunda, yangın tedbirlerine daha fazla önem verilmeli ve ilgili kuruluşlar bilgilendirilmelidir.

Otomatik sprinkler sistemlerinin, planlandığı gibi kullanımı süresince fonksiyonunu yerine getirecek şekilde çalışması için, satın alınması, tasarımı, montajı, deneyinin yapılması, muayenesi, onayı, çalıştırılması ve bakımı ile ilgilenenlerin kullanması için tasarımlanmıştır.

Sprinkler sistemlerinin tasarımı, montajı ve bakımı; eğitim almış, deneyimli personel tarafından yapılıyor olması önem arz eder. Aynı şekilde cihazın montajı ve deneyinin yapılmasında kalifiye teknisyenler kullanılmalıdır.

Sprinkler Sistemi Fiyatları

Firmamızın garantisi altında sağladığı sistemlerin tümü uzman ekbimizin rehberliğinde etüt yapılarak  monte edilmektedir. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sprinkler söndürme sistemlerinin kurulumunu ve bakımını gerçekleştirmekteyiz.

Sprinkler Sistemi Çeşitleri Nelerdir.?

Sprinkler başlığının oryantasyonuna göre sprinkler çeşitleri:

  • Pendant – Aşağı bakan
  • Upright: Yukarı bakan
  • Sidewall: Duvar tipi, yatay

Sprinkler Söndürme Sistemleri Yönetmeliği.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği sprinkler sistemleri ile korunması gereken alanlar aşağıdaki madde ile belirlenmiştir:

Madde 96: Aşağıda belirtilen yerlerde otomatik sprinkler sistemi kurulması mecburidir.


a) Yapı yüksekliği 30.50 m’ den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
b) Yapı yüksekliği 51.50 m’ yi geçen konutlarda,
c) Alanlarının toplamı 600 m²’ den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’ dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
d) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ ü veya yatak sayısı 200’ ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’ den fazla olan bütünyataklı tesislerde,
e) Toplam alanı 2000 m²’ nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,
f) Toplam alanı 1000 m² ’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda.

Sprinkler sistemi kurulumu ve mevcut sprinkler sistemlerinizin bakımları ile ilgili bilgi ve teklif için tıklayın

Köpüklü Yangın Sistemleri

Köpüklü Söndürme Sistemleri;

Köpüklü yangın sistemleri, genel olarak yanıcı ve sıvı kimyasalların ya da yakıtların söndürülmesinde kullanılmaktadır. Otomatik olarak dizayn edilebildiği gibi manuel olarak da oluşturulabilen köpüklü yangın söndürme sistemleri; yanıcı bölgeye anında müdahale ederek yangının büyümesini engellemektedir.

Köpüğün genel olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı alanlar;

Köpüklü sprinkler sistemi, Köpüklü yangın dolapları, Tank söndürme sistemi, Köpüklü monitor sistemi, Köpük jeneratörü gibi alanlardır. Ateş üzerine püskürtülen köpükler alevlerin üstünü örterek yangını söndürmekte, altta kalan maddelerin yeniden tutuşmasını önlemek adına örtü görevini gerçekleştirerek hava ile teması kesmektedir. Müdahalenin zor olduğu yoğun ve büyük çalışma alanlarında otomatik köpüklü söndürme sistemlerinin kullanılması güvenlik ve söndürme gücü bakımından daha etkili olacaktır.

Köpüklü yangın söndürme sistemlerinin başlıca özellikleri:

  • Oksijenle yakıt buharının temas etmesini engeller.
  • Yakıt yüzeyinde meydana gelen buharlaşmasının önüne geçer.
  • Alevle yakıt yüzeyini birbirinden ayırır.
  • Yakıt yüzeyinde ya da çevresinde yer alan metal yüzeylerin soğumasına yardımcı olur.

Köpüğün etkili olduğu yangın türleri ise şunlardır:

Ham petrol yangınları,

Gazolin yangınları,

Jet yakıtı yangınları,

Benzin yangınları,

Fuel oil yangınları,

Nafta yangınları,

Alkollerde meydana gelen yangınlar,

Ketonlarda meydana gelen yangınlar,

Etherlerde meydana gelen yangınlar,

Esterlerde meydana gelen yangınlar.

Köpüklü Yangın Söndürücü Nerede Kullanılır?


Köpüklü yangın söndürme; hidrokarbon yangınları ve Polar Solventler olarak adlandırılan yukarıdaki yangın türlerinde oldukça etkilidir.

Kullanım alanı oldukça geniş olan köpüklü söndürme sistemleri genel olarak; uçak ve helikopter hangarlarında, depolarda, yakıtların yükleme ya da boşaltma yapıldığı istasyonlarda, boya imalathanelerinde, kimyasal madde üretilen ya da depolanan tesislerde, yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolandığı alanlarda, yanıcı ve parlayıcı sıvılarında dolum alanlarında, tersanelerde, iskelelerde, petrol rafinerilerinde, yat limanlarında ve buna benzer alanlarda tercih edimektedir.

Anında müdahale ve hızlı bir şekilde kontrolü ele alma özelliği nedeniyle; yanıcı yüzeye kısa sürede etki ederek yangınların büyümesinin önüne geçer.

Özelikle petrol rafinerilerinde, uçak ve helikopter hangarlarında, tersanelerde, iskelelerde, yakıt dolum ve depolama tesislerinde oldukça yaygın olarak kullanılan köpüklü söndürme sistemleri; basınçlı suyla köpüğün birleşmesiyle birlikte daha düşük yoğunlukla olan ve hem yatay, hem de düşey yüzeylere yapışabilen köpüğün yanıcı alan bölgenin üzerini kaplamasını sağlayan bir sistemdir.

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemi Fiyatı

FM 200 gazlı söndürme sistemleri fiyatı konusunda iş ortaklığı yaptığımız tüm müşterilerimize uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışı ile çözümler sunuyoruz.

Detaylı bilgi ve fiyat teklifi için iletişime geçebilirsiniz.