Etiket arşivi Sprink Sistemi Tesisatı

Sabit Yangın Söndürme Sistemleri

Sabit yangın söndürme sistemleri; Yangını başlangıçta tespit etmek ve yangını kontrol altında tutmak maksadıyla tasarlanmıştır.

Sabit yangın söndürme sistemleri – Otomatik sprinkler sistemleri – Tasarım, montaj ve bakım.

sprinkler sistemi
Sabit Yangın Söndürme Sistemleri

Sprinkler sistemi, su beslemesi (veya beslemeleri) ve bir veya daha fazla sprinkler tesisatından oluşur.

Sprinkler başlıklarının gerekli olduğu durumlarda, fırınlar veya ocaklarda rafların altına ve arasına veya belirtilen konumlarda çatı veya tavana monte edilmesi söndürme bakımından etki sağlamaktadır.

Sprink Grubu

Sistem, etkilenen alanın üzerine suyu boşaltmasıyla çalışan sistemdir. Alarm vanasından su geçişiyle, yangın alarmı başlar. Çalışma sıcaklığı genellikle ortam sıcaklığı şartlarına uygun olarak seçilmelidir. Yalnızca yangın civarında olan, bir başka deyişle yeterince ısınmaya başlamış olan sprinkler grupları çalışır.

Sprinkler sistemi, bina ve müştemilatı içerisinde sadece sınırlı istisnalarla yer almalıdır. Tedarik edilen sprinkler sisteminin diğer yangın söndürme araçlarına duyulan ihtiyacı tam olarak karşılamadığı düşünülmemelidir.

Sabit Yangın Söndürme Sistemleri konusunda bina ve müştemilatında, yangın tedbirlerinin bir bütün olarak dikkate alınması önemlidir.

Güvenli çalışma ve malzeme taşıma metotları, yönetim kontrolü ve evlerde yangına karşı korumanın iyi bir şekilde yapılması için yangına yapısal dayanım, yangından kaçış güzergâhları, yangın alarm sistemleri, diğer yangından korunma metotlarına ihtiyaç duyulan belirli tehlikeler, hortum makaraları ve yangın muslukları ve seyyar yangın söndürücülerinin tedarik edilmesi dikkate alınmalıdır.

Sprinkler sistemi çeşitleri

Sprinkler Sistemi Bakımı

Sprinkler sistemlerinin gerektiğinde çalışmasını sağlamak için düzenli olarak bakımının yapılması, önem arz etmektedir. Bu rutin işlemin göz ardı edilmesi veya yeterince dikkat gösterilmemesi, kontrol eden kişinin sorumluluğundadır.

Sprinkler Sistemi Tasarımı

Sprinkler sistemi bozulduğunda, yangın tedbirlerine daha fazla önem verilmelidir. İlgili kuruluşlar bilgilendirilerek arıza tespiti yapıl kullanım açısından çalışır durumda olmasına sağlanır.

Otomatik sprinkler sistemlerinin, planlandığı gibi kullanımı süresince fonksiyonunu yerine getirecek şekilde çalışması için, satın alınması, tasarımı, montajı, deneyinin yapılması, muayenesi, onayı, çalıştırılması ve bakımı ile ilgilenenlerin kullanması için tasarımlanmıştır.

Sprinkler Sistemi Fiyatı

Otomatik sprinkler sistemleri ile ilgili siz değerli müşterilerimize uygun fiyat anlayışı ile çözümler sunuyoruz. Sprinkler sistemi kurulum ve bakımları ile ilgili bilgi ve teklif için tıklayın

Sprinkler Sistemi Kurulumu

Sprinkler Sistemi Kurulumu

Sprinkler Sistemi Nedir.?

Otomatik sprinkler sistemi, yangını başlangıçta tespit etmek ve yangını kontrol altında tutmak maksadıyla tasarlanmıştır.

Sprinkler sistemi, su beslemesi (veya beslemeleri) ve bir veya daha fazla sprinkler tesisatından oluşur. Tesisatların her biri, ana kontrol vanaları ve sprinkler başlıkları takılmış borulardan oluşmaktadır.

Sprinkler başlıklarının gerekli olduğu durumlarda, fırınlar veya ocaklarda rafların altına, arasına veya belirtilen konumlarda çatı ve/veya tavana monte edilir.

 Tipik bir tesisatın ana elemanları aşağıda sıralanmıştır.

1 Sprinkler başlığı

2 Yükseltici

3 Tasarım noktası

4 Dağıtım borusu uzantısı

5 Boru kolu

6 Ana dağıtım borusu

7 Kontrol vana seti

8 Yükseltici

9 Ara borusu

10 Seviye farkı

Sprinkler Sistemi Nasıl Çalışır.?

Sprinkler tesisatının ana bileşenleri, önceden belirlenmiş olan sıcaklıklarda aşağıda etkilenen alanın üzerine suyu boşaltarak çalışır.

Alarm vanasından su geçişiyle birlikte yangın alarmı başlatılır. Çalışma sıcaklığı genellikle ortam sıcaklığı şartlarına uygun olarak seçilir. Yalnızca yangın civarında olan, bir başka deyişle yeterince ısınmaya başlamış olan sprinkler grupları çalışır. Sprinkler sistemi, bina ve müştemilatı içerisinde sadece sınırlı istisnalarla yer almalıdır.

Can güvenliği ile ilgili bazı uygulamalarda, bir kuruluş sadece bilinen belirli alanlardaki sprinkler korumasını ve sprinklerle korunmuş alanlardan insanların tahliyesine ilişkin güvenlik şartlarını belirleyebilir.

Tedarik edilen sprinkler sisteminin diğer yangın söndürme araçlarına duyulan ihtiyacı tam olarak karşılamadığı düşünülmemelidir. Bina ve müştemilatında, yangın tedbirlerinin bir bütün olarak dikkate alınması önemlidir.

Sprinkler Sistemi Bakımı.

Sprinkler sistemlerinin, gerektiğinde çalışmasını sağlamak için düzenli olarak bakımının yapılmış olması önemlidir. Bu rutin işlemin göz ardı edilmesi veya yeterince dikkat gösterilmemesi, kontrol eden kişinin sorumluluğundadır. Sprinkler sistemi bozulduğunda, yangın tedbirlerine daha fazla önem verilmeli ve ilgili kuruluşlar bilgilendirilmelidir.

Otomatik sprinkler sistemlerinin, planlandığı gibi kullanımı süresince fonksiyonunu yerine getirecek şekilde çalışması için, satın alınması, tasarımı, montajı, deneyinin yapılması, muayenesi, onayı, çalıştırılması ve bakımı ile ilgilenenlerin kullanması için tasarımlanmıştır.

Sprinkler sistemlerinin tasarımı, montajı ve bakımı; eğitim almış, deneyimli personel tarafından yapılıyor olması önem arz eder. Aynı şekilde cihazın montajı ve deneyinin yapılmasında kalifiye teknisyenler kullanılmalıdır.

Sprinkler Sistemi Fiyatları

Firmamızın garantisi altında sağladığı sistemlerin tümü uzman ekbimizin rehberliğinde etüt yapılarak  monte edilmektedir. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sprinkler söndürme sistemlerinin kurulumunu ve bakımını gerçekleştirmekteyiz.

Sprinkler Sistemi Çeşitleri Nelerdir.?

Sprinkler başlığının oryantasyonuna göre sprinkler çeşitleri:

  • Pendant – Aşağı bakan
  • Upright: Yukarı bakan
  • Sidewall: Duvar tipi, yatay

Sprinkler Söndürme Sistemleri Yönetmeliği.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği sprinkler sistemleri ile korunması gereken alanlar aşağıdaki madde ile belirlenmiştir:

Madde 96: Aşağıda belirtilen yerlerde otomatik sprinkler sistemi kurulması mecburidir.


a) Yapı yüksekliği 30.50 m’ den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
b) Yapı yüksekliği 51.50 m’ yi geçen konutlarda,
c) Alanlarının toplamı 600 m²’ den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’ dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
d) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ ü veya yatak sayısı 200’ ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’ den fazla olan bütünyataklı tesislerde,
e) Toplam alanı 2000 m²’ nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,
f) Toplam alanı 1000 m² ’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda.

Sprinkler sistemi kurulumu ve mevcut sprinkler sistemlerinizin bakımları ile ilgili bilgi ve teklif için tıklayın