Etiket arşivi Sprink Sistemi Bakımı

Sprinkler Sistemi Bakımı

Sprinkler Sistemi Bakımı ve Testi Sprinkler (yağmurlama) sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır.

Yangın Sprink Tesisatı;

Sprink Sistemi Tesisatı

Sprinkler Sistemi Bakımı ve Testi; yangın sprink tesisatı, birçok yapıda mutlaka bulundurulması gerekmektedir. Otomatik yangın söndürme tesisatları içerisinde önemli yeri olan bir sistemdir.

Sprinkler Sistemi, yangın anında hemen devreye girerek yangının üzerine su akıtarak söndürme işlemini gerçekleştirir.

Yangın tesisatı, belirtilen yapılar üzerinde mutlaka ilgili yönetmeliklere uygun şekilde projelendirilmeli ve gerektiği an kullanıma hazır halde olmalıdır. Doğru kurulan tesisatla sistem devreye sokulmalı ve Sprinkler Sistemi Bakım ve Testi mutlaka yaptırılmalıdır.

Eksik projelendirme ve yanlış tesisat kurulumları, yangın anında büyük felaketlere yol açabilmektedir.

1. Bilindiği üzere yangın ihbar sistemi tarafında mini adres modülü yardımı ile sprinkler sistemi vanalarının pozisyonları izlenmektedir.
2. Sprinkler vanaları işletmenin bilgisi dahilinde kısa bir süreliğine kapalı pozisyona getirilir ve mini adres modülü vasıtasıyla yangın ihbar paneline vana kapandı sinyali gitmesi sağlanır.
3. Yangın ihbar sistemi paneline gelen sinyal kontrol edilir ve benzer şekilde panel ekranı temizlenerek bakımı yapılır.

Sprinkler Sistemi Bakımı

Flow Switch Bakım ve Testi:

1. Sprinkler sistemindeki su akışı izlemesi için kullanılır.
2. Bakim esnasinda flow switch’e sprinkler hatti uzerinde su akışı varmış gibi manuel olarak sinyal verilir.
3. Mini adres modülü vasıtası ile yangın ihbar sistemi paneline yangın bilgisinin gönderilip gönderilmediği kontrol edilir. Alarm panelde görülüp, mahal adresi doğrulanır. Panel yazıcısı, alarmı ve adresi yazar. Senaryoya dahil havalandırma sisteminin damper konumları ve sistemlerin çalıştı bilgisi panelden izlenir.
4. Flow switch’den verilen alarm sonucu siren/flaşör durumu gözlenir. Var ise mevcut bölgesel zonlardaki yazılı senaryoya ( basınçlandırma ,duman atış ve yangın damperleri ) uygunluğu gözlenir.

Yönetmelik Gereği;

Sprinkler Sistemi Bakım ve Testi; binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği, bazı binalarda ve çeşitli yapılarda sprinkler söndürme sistemlerinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Sprinkler Sistemi Kullanım Alanları;

  • Büro ve konut dışında kalan yüksek katlı binalar,
  • Yüksekliği 30.50 metreden fazla olan büro alanları,
  • Yüksekliği 51.59 metreden fazla olan apartmanlar,
  • 20’den fazla araç kapasitesine sahip veya başka deyişle birden fazla bodrum katı bulunan kapalı otoparklar,
  • 200’den fazla yatak sayısına sahip olan pansiyon, otel veya benzer şekilde misafir haneler,
  • Kullanım alanı 2000 metrekarenin üzerinde olan mağaza, alışveriş merkezleri, eğlence mekanları, toplantı yerleri ile benzer şekilde geniş çaplı işletmeler.

Sprinkler Sistemi Bakım Fiyatı

Sprinkler sistemleri ile ilgili, kurulum, montaj ve bakımları uygun fiyat, kaliteli hizmet anlayışı ile titizlikle yapılmaktadır. Bilgi ve teklif için iletişime geçebilirsiniz.

Sprinkler Sistemi Kurulumu

Sprinkler Sistemi Kurulumu

Sprinkler Sistemi Nedir.?

Otomatik sprinkler sistemi, yangını başlangıçta tespit etmek ve yangını kontrol altında tutmak maksadıyla tasarlanmıştır.

Sprinkler sistemi, su beslemesi (veya beslemeleri) ve bir veya daha fazla sprinkler tesisatından oluşur. Tesisatların her biri, ana kontrol vanaları ve sprinkler başlıkları takılmış borulardan oluşmaktadır.

Sprinkler başlıklarının gerekli olduğu durumlarda, fırınlar veya ocaklarda rafların altına, arasına veya belirtilen konumlarda çatı ve/veya tavana monte edilir.

 Tipik bir tesisatın ana elemanları aşağıda sıralanmıştır.

1 Sprinkler başlığı

2 Yükseltici

3 Tasarım noktası

4 Dağıtım borusu uzantısı

5 Boru kolu

6 Ana dağıtım borusu

7 Kontrol vana seti

8 Yükseltici

9 Ara borusu

10 Seviye farkı

Sprinkler Sistemi Nasıl Çalışır.?

Sprinkler tesisatının ana bileşenleri, önceden belirlenmiş olan sıcaklıklarda aşağıda etkilenen alanın üzerine suyu boşaltarak çalışır.

Alarm vanasından su geçişiyle birlikte yangın alarmı başlatılır. Çalışma sıcaklığı genellikle ortam sıcaklığı şartlarına uygun olarak seçilir. Yalnızca yangın civarında olan, bir başka deyişle yeterince ısınmaya başlamış olan sprinkler grupları çalışır. Sprinkler sistemi, bina ve müştemilatı içerisinde sadece sınırlı istisnalarla yer almalıdır.

Can güvenliği ile ilgili bazı uygulamalarda, bir kuruluş sadece bilinen belirli alanlardaki sprinkler korumasını ve sprinklerle korunmuş alanlardan insanların tahliyesine ilişkin güvenlik şartlarını belirleyebilir.

Tedarik edilen sprinkler sisteminin diğer yangın söndürme araçlarına duyulan ihtiyacı tam olarak karşılamadığı düşünülmemelidir. Bina ve müştemilatında, yangın tedbirlerinin bir bütün olarak dikkate alınması önemlidir.

Sprinkler Sistemi Bakımı.

Sprinkler sistemlerinin, gerektiğinde çalışmasını sağlamak için düzenli olarak bakımının yapılmış olması önemlidir. Bu rutin işlemin göz ardı edilmesi veya yeterince dikkat gösterilmemesi, kontrol eden kişinin sorumluluğundadır. Sprinkler sistemi bozulduğunda, yangın tedbirlerine daha fazla önem verilmeli ve ilgili kuruluşlar bilgilendirilmelidir.

Otomatik sprinkler sistemlerinin, planlandığı gibi kullanımı süresince fonksiyonunu yerine getirecek şekilde çalışması için, satın alınması, tasarımı, montajı, deneyinin yapılması, muayenesi, onayı, çalıştırılması ve bakımı ile ilgilenenlerin kullanması için tasarımlanmıştır.

Sprinkler sistemlerinin tasarımı, montajı ve bakımı; eğitim almış, deneyimli personel tarafından yapılıyor olması önem arz eder. Aynı şekilde cihazın montajı ve deneyinin yapılmasında kalifiye teknisyenler kullanılmalıdır.

Sprinkler Sistemi Fiyatları

Firmamızın garantisi altında sağladığı sistemlerin tümü uzman ekbimizin rehberliğinde etüt yapılarak  monte edilmektedir. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla sprinkler söndürme sistemlerinin kurulumunu ve bakımını gerçekleştirmekteyiz.

Sprinkler Sistemi Çeşitleri Nelerdir.?

Sprinkler başlığının oryantasyonuna göre sprinkler çeşitleri:

  • Pendant – Aşağı bakan
  • Upright: Yukarı bakan
  • Sidewall: Duvar tipi, yatay

Sprinkler Söndürme Sistemleri Yönetmeliği.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği sprinkler sistemleri ile korunması gereken alanlar aşağıdaki madde ile belirlenmiştir:

Madde 96: Aşağıda belirtilen yerlerde otomatik sprinkler sistemi kurulması mecburidir.


a) Yapı yüksekliği 30.50 m’ den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
b) Yapı yüksekliği 51.50 m’ yi geçen konutlarda,
c) Alanlarının toplamı 600 m²’ den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’ dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
d) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ ü veya yatak sayısı 200’ ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’ den fazla olan bütünyataklı tesislerde,
e) Toplam alanı 2000 m²’ nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,
f) Toplam alanı 1000 m² ’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda.

Sprinkler sistemi kurulumu ve mevcut sprinkler sistemlerinizin bakımları ile ilgili bilgi ve teklif için tıklayın